Er kunnen tijdens de 2022 editie twee afstanden gewandeld worden, te weten 5 km en 10 km.
Rolstoelers kunnen aan de 5 km meedoen.