Reglement

Onderstaande regels dienen als reglement en naslagwerk voor deelnemers aan de Avondvierdaagse in de Bommelerwaard.

 1. Algemene regel: Iedere deelnemer wandelt op eigen risico. Scholen dienen dit naar hun deelnemers te communiceren. De organisatoren van de Avond4daagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij een ongeval, schade aan eigendommen etc.
 2. Iedereen loopt op de stoep. Daar waar de stoep ontbreekt, loop je aan de kant van de weg zonder overig verkeer te hinderen.
 3. Aanwijzingen van verkeersregelaars dient men altijd strikt op te volgen. Bij het negeren van de aanwijzingen kunnen er ongewenste situaties ontstaan.
 4. Laat eventuele rustpauzes van uw groep plaats vinden op een veilige plaats waar je de doorstroom niet hindert.
 5. De organisatie behoudt zicht het recht voor om, indien nodig, de route te wijzigen, in te korten of juist te verlengen.
 6. In geval van extreme weersomstandigheden, zoals o.a. regen, onweer of dreigend onweer, bepaalt de organisatie of er die betreffende avond gewandeld gaat worden, dan wel of de route ingekort wordt.
 7. Houd de route schoon. Gooi afval in de afvalbakken of neem het mee terug naar de start/finish waar afvalbakken zijn.
 8. Het gebruik van alcohol tijdens de Avondvierdaagse Bommelerwaard is niet toegestaan voor deelnemers en vrijwilligers.
 9. Deelnemers krijgen bij vertrek op de eerste avond een knipkaart. De knipkaart dient elke avond mee genomen te worden om te laten knippen. Op vertoon van de knipkaart krijg je op vrijdagavond een medaille.
 10. Op de laatste avond van de Avondvierdaagse is er een thema. Dit thema verschilt per jaar. Deelnemers wordt gevraagd om tijdens de laatste avond (intocht) het thema op een leuke manier uit te dragen. Het thema voor de Avondvierdaagse 2024 is: dieren uit de jungle!
 11. Deelnemende scholen: Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de online inschrijving. Alle benodigde informatie ontvangen de deelnemende scholen voorafgaande aan de avondvierdaagse. Inschrijven kan niet op locatie.
 12. Op dinsdag, woensdag en donderdag starten de deelnemers voor de 5 km vanaf 18.30 uur. De deelnemers voor de 10 km starten vanaf 18.15 uur. De starttijden op vrijdagavond zijn: 5 km – 18.30 uur, 10 km – 18.00 uur en 2,5 km – 18.15 uur.
 13. Een school kan zelf een drinkpost opstellen op een eigen gekozen plaats.
 14. Advies: Laat de voorste en achterste begeleiders van de school tijdens het wandelen in opvallend gekleurde hesjes lopen. Dit bevorderd de veiligheid en de verkeersregelaar kan de groepen wandelaars dan beter scheiden.
 15. Ouders/begeleiders: Ook voor jou als ouder is er een belangrijke rol weggelegd tijdens de Avondvierdaagse. Het feest kan namelijk niet doorgaan zonder hulp van vrijwilligers en supporters. Dus loop mee! Mocht dit niet lukken dan kun je ook op verschillende manieren bijdragen aan het succes van de onze Avondvierdaagse in de Bommelerwaard. Je kunt, samen met uw omgeving, zorgen voor aanmoediging onderweg. Versier de straat. Trommel de hele familie op om langs de route te gaan kijken. De laatste avond zal voor de kinderen nóg leuker worden als ze met bloemen en (niet te veel) snoep worden onthaald! Grootouders, buren en bekenden horen hier natuurlijk ook bij te zijn.